Stratégia a rozvoj

Prorektorka pre kvalitu, stratégiu a rozvoj zastupuje rektora v oblasti kvality, stratégie a rozvoja TnUAD. Metodicky riadi a koordinuje strategické úlohy, ktoré súvisia s organizáciou, výkonom, stratégiou, rozvojom a systémom kvality na TnUAD v súlade s jej poslaním, víziou, dlhodobým zámerom a platnou legislatívou.

Referát prorektorky pre kvalitu, stratégiu a rozvoj
Bc. Danka Matejková
tel.: 032/7400 118
e-mail: danka.matejkova@tnuni.sk

Ing. Janka Verná
tel.: 032/7400 117
e-mail: janka.verna@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica