Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie

Názov projektu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie

Kód ITMS

26110230099

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ projektu

Zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacieho procesu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Špecifický cieľ projektu

Podpora a rozvoj kvalitného vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne s dôrazom na potreby vedomostnej spoločnosti

Miesto realizácie

Trenčín, Púchov  - FŠT, FSEV, FZ, CUP, Vila

Termín realizácie

9/2013 - 8/2015

Rozpočet projektu

1 700 142,02 €

Web stránka projektu

 

Kontakt a info

Ing. Katarína Šovčíková, projektový manažér, katarina.sovcikova@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica