Vedenie univerzity

rektor

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
  rektor
 • tel.: +421 32 74 00 101
  e-mail: rektor@tnuni.sk

     prorektorka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy


     prorektorka pre kvalitu, stratégiu a rozvoj


     prorektor pre výchovu a vzdelávanie


     predseda Akademického senátu TnUAD


     Kvestorka TnUAD


     AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica