Facebook Youtube Instagram
 

Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens.

Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov,...

Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali...

Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

V utorok 7. novembra 2017 sme si po 25-tich rokoch pripomenuli a uctili pamiatku smrti Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských i európskych politických a spoločenských dejín. Naša univerzita od roku 2002 hrdo nosí meno človeka, ktoré je známe na celom svete. Človeka, ktorý dostal šesť čestných doktorátov, okrem iného aj z našej partnerskej Univerzity v Bologni. Alexander Dubček bol ocenený okrem iných aj troma oceneniami, špeciálne za ľudské práva.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik si spolu s prorektormi, predsedom Akademického senátu a zástupcom študentov symbolicky uctili pamiatku  Alexandra Dubčeka  položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne....

Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

Slovenské doktorandské fórum aj s účasťou našej univerzity

V dňoch 19. až 20. októbra sa v Žiline konal 5. ročník Slovenského doktorandského fóra. Asociácia doktorandov Slovenska ho tento rok pripravila v duchu témy mladá veda a jej rozvoj na Slovensku. Celé podujatie bolo zamerané nielen na stretnutie a nadviazanie kontaktov jednotlivých mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, ale aj na oboznámenie sa s možnosťami vedeckého postupu a spoločných projektov už počas doktorandského štúdia.

Slávnostné otvorenie sa nezaobišlo bez zástupcu Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je spolupartner podujatia. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý zastupoval SRK, spoločne s prorektorom Žilinskej univerzity Jánom Čelkom a predsedníčkou Asociácie doktorandov Slovenska Katarínou Rentkovou...

Slovenské doktorandské fórum aj s účasťou našej univerzity

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 sme boli súčasťou už 21. ročníka veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v hlavnom meste Slovenskej republiky. Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov a každoročne sa na ňom zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska.

 Prezentovali sa tu slovenské a zahraničné vysoké školy a univerzity, vzdelávacie inštitúcie  a zamestnávatelia. Informácie o vzdelávaní a profesiách boli určené najmä pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov. Pripravená bola taktiež poradňa, ktorá pomáhala záujemcom zorientovať sa pri výbere štúdia alebo voľbe povolania a tiež diskusné fórum.

Našu univerzitu zastupovali študenti a doktorandi všetkých fakúlt...

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
 • prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
 • doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
 • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
 • doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
 • prof. Ing. Mgr. Dr. Herbert Strunz, PhD.
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
 • doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.
 • prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc.
 • doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.
 • prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
 • doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.

Externí členovia

 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
 • Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
 • prof. Ing. Martin Macko, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
 • prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
 • doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Tajomníčka VR TnUAD:


Dokumenty Vedeckej rady


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica