Zloženie Správnej rady

Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

  1. Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
  2. Mgr. Juraj Hipš
  3. Ing. Martin Maštalír, PhD.
  4. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
  5. MVDr. Stanislav Svatik
  6. Ing. Martin Hošták, PhD.

Kontakt:
tel.: 032/7400 178
e-mail: spravnarada@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica