Správna rada

Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Členovia:

 • Ing. Jaroslav Baška - predseda
 • Vladimír Bielik
 • Drhc. Ing. Milan Cagala, CSc. – podpredseda
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
 • PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.
 • MUDr. Stanislav Pastva
 • Ing. Ľubomír Plško
 • Ing. Milan Sedláček
 • Ing. Martin Šrámka
 • MVDr. Stanislav Svatík
 • Ing. Róbert Szabó, PhD.
 • Ing. Anton Vatala
 • JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

Kontakt:
tel.: 032/7400 178
e-mail: spravnarada@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica