Facebook Youtube Instagram

Správna rada

Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Členovia:

 • Ing. Jaroslav Baška - predseda
 • Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. - podpredseda
 • MUDr. Pavol Dubček
 • Ing. Róbert Szabó, PhD.
 • Vladimír Bielik
 • Mgr. Rastislav Henek
 • MVDr. Stanislav Svatík
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
 • Jana Kuricová
 • MUDr. Stanislav Pastva
 • Ing. Ľubomír Plško
 • Ing. Anton Vatala
 • Ing. Milan Sedláček
 • Bc. Janka Kuricová

Tajomnička SR TnUAD
JUDr. Ľubica Fialová
tel.: 0327400178
e-mail: lubica.fialova@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica