Pracovná skupina pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment

 • Spravodajca
  Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
 • Členovia
  prof. Ing. Dr. Rolf Karbach
  doc. PhDr. Marie Šafránková, CSc.
  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  Ing. Martin Hošták, PhD.
  Stanislava Kusendová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica