Pracovná skupina pre študijný odbor 36. Strojárstvo

 • Spravodajca
  Ing. Alena Breznická, PhD.
 • Členovia
  Ing. Petra Kováčiková, PhD.
  prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
  prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
  Ing. Miroslav Turoň
  Ing. Zdeno Plevák, PhD.
  Bc. Marek Vozár
  Ing. Alžbeta Bakošová

Dokumenty pracovnej skupiny:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica