Pracovná skupina pre študijný odbor 36. Strojárstvo

 • Spravodajca
  Ing. Alena Breznická, PhD.
 • Členovia
  Ing. Petra Kováčiková, PhD.
  prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
  prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
  Ing. Miroslav Turoň
  Ing. Zdeno Plevák, PhD.

Dokumenty pracovnej skupiny:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica