Pracovná skupina pre študijný odbor 26. Politické vedy

 • Spravodajca
  Mgr. Pavol Struhár, PhD.
 • Členovia
  prof. Mikola Palinčák, DrSc.
  Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, LL.M. PhD.
  doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
  Paulína Šávoltová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica