Pracovná skupina pre študijný odbor 26. Politické vedy

  • Spravodajca
    Mgr. Pavol Struhár, PhD.
  • Členovia
    doc. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
    doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
    doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Dokumenty pracovnej skupiny:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica