Pracovná skupina pre študijný odbor 26. Politické vedy

 • Spravodajca
  Mgr. Pavol Struhár, PhD.
 • Členovia
  doc. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
  doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
  doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
  Paulína Šávoltová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica