Pracovná skupina pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

 • Spravodajca
  Ing. Miroslava Hujová, PhD.
 • Členovia
  prof. Ing. Karel Maca, CSc.
  doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
  doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
  Ing. Mária Janičíková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica