Pracovná skupina pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

 • Spravodajkyňa
  RNDr. Eva Vidomanová, PhD.
 • Členovia
  prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
  doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
  Mgr. Martina Vitázková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica