Pracovná skupina pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

  • Spravodajca
    Ing. Miroslava Hujová, PhD.
  • Členovia
    prof. Ing. Karel Maca, CSc.
    doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
    doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.

Dokumenty pracovnej skupiny:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica