Pracovná skupina pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Spravodajca
  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
 • Členovia
  Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.
  doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
  Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
  Bc. Dominika Polerecká
  Petra Uhríková
  Markéta Jastrabíková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica