Pracovná skupina pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR

  • Spravodajca
    PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
  • Členovia
    Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.
    doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
    Mgr. Lenka Dunajová Družkovská

Dokumenty pracovnej skupiny:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica