Rada kvality TnUAD

Predseda:

 • Ing. Jaroslav Jambor, PhD. – predstaviteľ manažmentu pre kvalitu TnUAD

Podpredseda:

 • doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., EUR ING – prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD

Tajomník:

 • Ing. Zuzana Matulová – pracovník informačného servisu CIT

Členovia:

 • Ing. Mária Šedivá – kvestor TnUAD
 • Mgr. Pavol Struhár, PhD. – tajomník a manažér kvality CUP KP
 • Ing. Terézia Čögleyová – tajomník a manažér kvality FZ
 • Mgr. Daniela Vavrová – asistent riaditeľa a manažér kvality FunGlass
 • Ing. Boris Janský – tajomník a manažér kvality FSEV
 • Ing. Dana Bakošová, PhD. – prodekan pre pedagogiku a manažér kvality FPT
 • Ing. Miroslav Sagan – generálny manažér ENICS Slovakia s. r. o., Nová Dubnica
 • Ing. Milan Šesták – prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
 • Ing. Ľudmila Timárová, PhD. – odborná asistentka a manažér kvality FŠT
 • Ing. Jakub Holúbek - zástupca študentov (študent FSEV)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica