covid-19
Facebook Youtube Instagram

Rada kvality TnUAD

Predseda:

 • Ing. Jaroslav Jambor, PhD.– predstaviteľ manažmentu pre kvalitu TnUAD

Podpredseda:

 • doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.– dekan FŠT

Tajomník:

 • Ing. Zuzana Matulová – pracovník informačného servisu CIT

Členovia:

 • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.– prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD
 • prof. RNDR. Jaroslav Pokluda, CSc.– profesor FŠT a garant študijných programov III. stupňa
 • Mgr. Pavol Struhár, PhD.– tajomník a manažér kvality CUP KP
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.– docent FZ, člen Vedeckej rady FZ
 • Ing. Terézia Čögleyová – tajomník a manažér kvality FZ
 • Mgr. Daniela Vavrová – asistent  a manažér kvality FUNGLASS
 • Ing. Boris Janský – tajomník a manažér kvality FSEV
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.– profesor FSEV, predseda Akademického senátu FSEV
 • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.– prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPT
 • Ing. Dana Bakošová, PhD.– prodekanka pre pedagogiku a manažér kvality FPT
 • Ing. Ľubomíra Balážová – tajomník FPT
 • Ing. Miroslav Sagan – generálny manažér ENICS Slovakia s. r. o., Nová Dubnica
 • Ing. Milan Šesták – riaditeľ závodu ZF TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
 • Ing. Jana Kuricová – zástupca študentov (študentka doktorandského štúdia FPT)
 • Bc. Marek Monka – zástupca študentov (študent inžinierskeho štúdia FŠT a člen ŠRVŠ)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica