Komisia rodovej rovnosti

Predsedníčka:
doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová PhD., MPH

Členovia:
doc. Ing. Alena Breznická, PhD.
Mgr. Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.
Ing. Andrea Feriancová, PhD.
Ing. Miriam Krištofová
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Mgr. Pavol Struhár, PhD.


Kontakt:
Študentská 2
911 01  Trenčín

Dokumenty:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica