Komisia pre vedu a výskum TnUAD

Predseda:

  • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

Členovia:

  • doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING
  • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
  • doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
  • doc. Ing. Robert Klement, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica