Etická komisia TnUAD

 • Predsedníčka
  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

 • Podpredsedníčka
  Ing. Dana Bakošová, PhD.
 • Členovia
  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
  Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
  PhDr. Matej Mindár, PhD.
  doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
  doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
  Mgr. Michal Žitňan, PhD.
  Ing. Patrik Klučiar
 • Tajomníčka
  Bc. Danka Matejková

Kontakt:

Etická komisia TnUAD
Študentská 2
911 01  Trenčín

E-mail: eticka.komisia@tnuni.sk
Tel.: 032/7400 118


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica