Etická komisia TnUAD

 • Predsedníčka
  doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

 • Podpredsedníčka
  doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.
 • Členovia
  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
  Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
  PhDr. Matej Mindár, PhD.
  Ing. Veronika Mozolová
  doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
  PhDr. Eva Živčicová, PhD.
  Mgr. Michal Žitňan, PhD.
 • Tajomníčka
  Bc. Danka Matejková

Kontakt:

Etická komisia TnUAD
Študentská 2
911 01  Trenčín

E-mail: eticka.komisia@tnuni.sk
Tel.: 032/7400 118


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica