Disciplinárna komisia

Predseda

  • RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Člen – zamestnanec

  • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
  • Bc. Danka Matejková

Člen – študent

  • Bc. Roman Smirnov
  • Bc. Marek Munka
  • Michaela Urbaňáková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica