Disciplinárna komisia

Predseda

  • Ing. Martin Šrámka, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce TnUAD

  • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
  • Bc. Danka Matejková

Členovia študentskej časti akademickej obce TnUAD

  • Ing. Silvia Ďurišová
  • Denisa Sviečková
  • Ema Hoťková

Tajomníčka:

  • Ing. Jana Ondris

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica