covid-19
Facebook Youtube Instagram

Disciplinárna komisia

Predseda

  • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

Člen – zamestnanec

  • doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.
  • Bc. Danka Matejková

Člen – študent

  • Mgr. Petra Rendková
  • Jana Števanková
  • Marek Munka

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica