Disciplinárna komisia

Predseda

  • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce TnUAD

  • Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
  • Bc. Danka Matejková

Členovia študentskej časti akademickej obce TnUAD

  • Ing. Silvia Ďurišová
  • Mgr. Katarína Heglasová
  • Ema Hoťková

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica