Zloženie AS

Zamestnanecká časť

 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH – FZ – predseda
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. – FPT - podpredsedníčka
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. – FZ
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. - FZ
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – FSEV
 • Ing. Jana Masárová, PhD. - FSEV
 • RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. – FSEV
 • Ing. Petra Dubcová, PhD. – FPT
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – FPT
 • Ing. Jozef Kraxner, PhD. – CUP
 • Ing. Martin Michálek, PhD. – CUP
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc. – FŠT
 • Ing. Lenka Bartošová, PhD. - FŠT
 • doc. Ing. Maroš Eckert, PhD. - FŠT
 • Ing. Zuzana Matulová – REK
 • Ing. Martina Pružinská - REK

Študentská časť

 • Paulína Fidlerová – FZ
 • Zuzana Juliana Kurincová– FSEV
 • Ing. Silvia Ďurišová– FPT
 • Bc. Patrícia Matušíková - FPT
 • Bc. Roman Smirnov – CUP
 • Filip Gatnárek – študent FŠT
 • Patrik Kafrík – študent FŠT

Tajomníčka

 • Ing. Janka Verná

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica