Zloženie AS

Zamestnanecká časť

 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH – FZ – predseda
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. – FPT - podpredsedníčka
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. – FZ
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. - FZ
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – FSEV
 • Ing. Jana Masárová, PhD. - FSEV
 • RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. – FSEV
 • Ing. Petra Dubcová, PhD. – FPT
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – FPT
 • Ing. Jozef Kraxner, PhD. – CUP
 • Ing. Martin Michálek, PhD. – CUP
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc. – FŠT
 • Ing. Lenka Bartošová, PhD. - FŠT
 • Ing. Maroš Eckert, PhD. - FŠT
 • Ing. Zuzana Matulová – REK
 • Ing. Eva Mikušová - REK

Študentská časť

 • Bc. Martin Danek – FZ
 • Viktória Ladická – FZ
 • Ing. Jaroslav Vyhnička – FSEV
 • Ing. Martin Šrámka - FSEV
 • Bc. Michal Štefan – FPT
 • Bc. Oľga Novosádová - FPT
 • Ing. Patrik Klučiar – FŠT
 • Bc. Jakub Rehorčík – FŠT
 • Bc. Nikolaj Tarnek – CUP
 • Bc. Roman Smirnov – CUP

Tajomníčka

 • Ing. Janka Verná

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica