Facebook Youtube Instagram

Zloženie AS TnUAD

Zamestnanecká časť

 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH – predseda
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. - podpredseda
 • Mgr. Miroslav Černický, PhD. – FZ
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. – FZ
 • RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. – FSEV
 • Ing. Karol Krajčo - FSEV
 • Ing. Petra Kováčiková, PhD. – FPT
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. – FPT
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – FPT
 • doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD. – CUP
 • PhDr. Miroslav Řádek, PhD. – CUP
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc – FŠT
 • Ing. Lenka Bartošová, PhD. - FŠT
 • doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. - FŠT
 • Ing. Alena Krchňavá – REK
 • Ing. Zuzana Matulová – REK

Študentská časť

 • Ing. Marcel Kohutiar – FPT
 • Ing. Jana Kuricová – FPT
 • Simona Staňová - FZ
 • Milan Stuhl - CUP
 • Bc. Patrik Klučiar – FŠT
 • Jakub Rehorčík - FŠT

Tajomníčka

 • Ing. Janka Verná

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica