Zloženie AS TnUAD

Zamestnanecká časť

 • Predseda
  RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH – FZ
 • Podpredsedníčka
  prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. – FPT
 • Členovia za zamestnaneckú časť
  doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. – FZ
  PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. – FZ
  doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – FPT
  Ing. Petra Dubcová, PhD. – FPT
  Ing. Karol Krajčo, PhD. – FSEV
  Ing. Katarína Kráľová, PhD. – FSEV
  PhDr. Jana Španková, PhD. – FSEV
  doc. Ing. Maroš Eckert, PhD. – FŠT
  doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc. – FŠT
  Ing. Lenka Bartošová, PhD. – FŠT
  Ing. Jozef Kraxner, PhD. – CUP
  Ing. Martin Michálek, PhD. – CUP
  Ing. Zuzana Matulová – REK
  Ing. Martina Pružinská – REK
 • Členovia za študentskú časť
  Paulína Fidlerová – FZ
  Rebeka Macová - FZ
  Tomáš Hošták – FPT
  Diana Janíčková - FPT
  Ing. Kristína Kozová – FSEV
  Matúš Lukačka – FSEV
  Filip Gatnárek – FŠT
  Patrik Kafrík - FŠT
  Mgr. Andrej Pupik - CUP
  Bc. Roman Smirnov – CUP
 • Tajomníčka
  Ing. Janka Verná

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica