Predsedníctvo a komisie AS TnUAD

Predsedníctvo AS TnUAD

Predseda

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH - FZ

Podpredsedníčka

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. - FPT

Členovia

Ing. Lenka Bartošová, PhD. - FŠT

Ing. Katarína Kráľová, PhD. - FSEV

Ing. Zuzana Matulová – REK a CUP

Bc. Roman Smirnov - študent

 

Komisie AS TnUAD

Ekonomická komisia AS TnUAD

FPT –    doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – predseda

              Ing. Ľubomíra Balážová

REK –    Ing. Mária Šedivá

FSEV -   Ing. Boris Janský

              Ing. Kristína Kozová

FZ –       Ing. Terézia Čögleyová

FŠT –    Ing. Zuzana Dobiašová

CUP –    Ing. Peter Hošták, PhD., MBA

 

Pedagogická komisia AS TnUAD

FSEV – PhDr. Jana Španková, PhD. – predsedníčka

REK –   Ing. Martin Šrámka, PhD.

FZ –       PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

FŠT –    Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

            Ing. Patrik Klučiar

FPT –    Ing. Dana Bakošová, PhD.

            Ing. Jana Kuricová

CUP –   Mgr. Pavol Struhár, PhD.

CUP –   doc. Ing. Róbert Klement, PhD.

 

Legislatívna komisia AS TnUAD

REK –    Ing. Martina Pružinská – predsedníčka

              Ing. Miriam Krištofová

FSEV – JUDr. Andrej Poruban, PhD.

FZ –       PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

             Matúš Gašparík

FŠT –    Ing. Lenka Bartošová, PhD.

FPT –    Ing. Katarína Móricová, PhD.

CUP –    Mgr. Andrej Pupik


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica