Komisie AS

Ekonomická komisia AS TnUAD

FPT -    doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – predseda

             Ing. Ľubomíra Balážová

FSEV -  Ing. Boris Janský

              Ing. Jaroslav Vyhnička

FZ -       Ing. Terézia Čögleyová

FŠT -    Mgr. Marcela Galbová

CUP -   Ing. Peter Hošták, PhD., MBA

REK -    Ing. Mária Šedivá


Pedagogická komisia AS TnUAD

FSEV – prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – predseda

FZ –      PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

FŠT –   Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

             Ing. Patrik Klučiar

FPT –   Ing. Dana Bakošová, PhD.

             Ing. Jana Kuricová

CUP –  doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.

             doc. Ing. Robert Klement, PhD.

REK –  doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.


Legislatívna komisia AS TnUAD

REK –   JUDr. Ľubica Bíliková

REK –   Ing. Eva Mikušová - predsedníčka

FSEV – Ing. Eva Koišová, PhD.

FZ –      PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

             Simona Staňová

FŠT –   Ing. Lenka Bartošová, PhD.

FPT –   Ing. Katarína Móricová, PhD.

CUP – Bc. Roman Smirnov


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica