Komisie AS

Ekonomická komisia AS TnUAD

FPT -   doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – predseda

           Ing. Ľubomíra Balážová

REK -   Ing. Mária Šedivá

FSEV - Ing. Boris Janský

           Zuzana Juliana Kurincová

FZ -     Ing. Terézia Čögleyová

FŠT -   Ing. Zuzana Dobiašová

CUP - Ing. Peter Hošták, PhD., MBA


Pedagogická komisia AS TnUAD

FSEV – prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – predseda

REK –  doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

FZ –    PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

FŠT –   Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

           Ing. Patrik Klučiar

FPT –   Ing. Dana Bakošová, PhD.

           Ing. Jana Kuricová

CUP –  Mgr. Pavol Struhár, PhD.

CUP – doc. Ing. Róbert Klement, PhD.


Legislatívna komisia AS TnUAD

REK –   Ing. Martina Pružinská – predsedníčka

            Ing. Miriam Krištofová

FSEV – JUDr. Andrej Poruban, PhD.

FZ –     PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

            Jana Sabová

FŠT –   Ing. Lenka Bartošová, PhD.

FPT –   doc. Ing. Katarína Móricová, PhD.

CUP – Bc. Roman Smirnov


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica