Facebook Youtube Instagram

Komisie AS TnUAD

Ekonomická komisia AS TnUAD

FSEV     - Ing. Boris Janský 

FZ          - Ing. Terézia Čögleová 

FŠT        -

FPT        - Ing. Ľubomíra Balážová 

               - doc. Ing. Ján Vavro, PhD. - predseda 

Rektorát - Ing. Mária Šedivá  


Pedagogická komisia AS TnUAD

FSEV     - prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. - predseda 

FZ          - PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 

FŠT        - Ing. Beáta Kopiláková, PhD. 

               -  Bc. Patrik Klučiar 

FPT        - Ing. Dana Bakošová, PhD. 

               - Bc. Jana Kuricová 

Rektorát - doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

KP          - doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.


Legislatívna komisia AS TnUAD

FSEV     - Ing. Eva Koišová, PhD. 

FZ          - PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. 

               - Simona Staňová 

FŠT        - doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. 

FPT        - Ing. Katarína Móricová, PhD. 

Rektorát - Ing. Alena Krchňavá – predseda 

    - JUDr. Ľubica Fialová 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica