Akademický senát

Podpora študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ukrajinským študentom a ich rodinám

Študentská časť Akademického senátu TnUAD symbolicky vyjadruje spolupatričnosť a solidaritu všetkým našim ukrajinským študentom a ich rodinám, ktorí sa z dôvodu vypuknutého konfliktu ocitli vo veľmi nepriaznivej situácií.


Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

p. č.

 

mesiac

dátum

čas

 
 

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

september

19.09.2022

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

september

28.09.2022

13.00

2.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

október

17.10.2022

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

október

26.10.2022

13.00

3.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

november

14.11.2022

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

november

23.11.2022

13.00

4.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

január

09.01.2023

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

január

18.01.2023

13:00

5.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

marec

06.03.2023

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

marec

15.03.2023

13:00

6.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

máj

09.05.2023

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

máj

17.05.2023

13.00

7.

zasadnutie Predsedníctva AS TnUAD

jún

12.06.2023

13.00

 

zasadnutie AS TnUAD

jún

21.06.2023

13.00


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica