Akademický senát

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

p. č.   mesiac dátum čas
1. zasadnutie predsedníctva AS september 04.09.2023 13.00
  zasadnutie AS september 14.09.2023 13.00
2. zasadnutie predsedníctva AS november 30.10.2023 13.00
  zasadnutie  AS november 07.11.2023 14.00
3. zasadnutie predsedníctva AS január 08.01.2024 13.00
  zasadnutie AS január 17.01.2024 13.00
4. zasadnutie predsedníctva AS marec 11.03.2024 13.00
  zasadnutie AS marec 19.03.2024 13:00
5. zasadnutie predsedníctva AS máj 06.05.2024 13.00
  zasadnutie  AS máj 15.05.2024 13:00
6. zasadnutie predsedníctva AS jún 10.06.2024 13.00
  zasadnutie AS jún 19.06.2024 13.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica