Akademický senát

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

p. č. mesiacdátumčas
1.zasadnutie predsedníctva ASseptember20.09.202113.00
 zasadnutie ASseptember29.09.202113.00
2.zasadnutie predsedníctva ASoktóber18.10.202113.00
 zasadnutie  ASoktóber27.10.202114.00
3.zasadnutie predsedníctva ASnovember15.11.202113.00
 zasadnutie ASnovember24.11.202113.00
4.zasadnutie predsedníctva ASjanuár10.01.202213.00
 zasadnutie ASjanuár19.01.202213:00
5.zasadnutie predsedníctva ASmarec14.03.202213.00
 zasadnutie  ASmarec23.03.202213:00
6.zasadnutie predsedníctva ASmáj09.05.202213.00
 zasadnutie ASmáj18.05.202213.00
7.zasadnutie predsedníctva ASjún13.06.202213.00
 zasadnutie ASjún22.06.202213.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica