Akademický senát

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

p. č.   mesiac dátum čas
1. zasadnutie predsedníctva AS september 21.09.2020 13.00
  zasadnutie AS september 30.09.2020 13.00
2. zasadnutie predsedníctva AS október 19.10.2020 13.00
  zasadnutie  AS október 28.10.2020 13.00
3. zasadnutie predsedníctva AS november 09.11.2020 13.00
  zasadnutie AS november 18.11.2020 13.00
4. zasadnutie predsedníctva AS január 11.01.2021 13.00
  zasadnutie AS január 20.01.2021 13:00
5. zasadnutie predsedníctva AS marec 15.03.2021 13.00
  zasadnutie  AS marec 24.03.2021 13:00
6. zasadnutie predsedníctva AS máj 10.05.2021 13.00
  zasadnutie AS máj 19.05.2021 13.00
7. zasadnutie predsedníctva AS jún 14.06.2021 13.00
  zasadnutie AS jún 23.06.2021 13.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica