Facebook Youtube Instagram

Akademický senát

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD v akad. roku 2019/2020

p. č.   mesiac dátum čas
1. zasadnutie predsedníctva AS september 09.09.2019 13.30
  zasadnutie AS september 18.09.2019 13.00
2. zasadnutie predsedníctva AS november 04.11.2019 13.00
  zasadnutie  AS november 13.11.2019 13.00
3. zasadnutie predsedníctva AS január 13.01.2020 13.00
  zasadnutie AS január 22.01.2020 13.00
4. zasadnutie predsedníctva AS marec 16.03.2020 14.00
  zasadnutie AS marec 25.03.2020 13:00
5. zasadnutie predsedníctva AS máj 11.05.2020 13.00
  zasadnutie  AS máj 20.05.2020 13:00
6. zasadnutie predsedníctva AS jún 15.06.2020 13.00
  zasadnutie AS jún 24.06.2020 13.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica