Akademický senát

Podpora študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ukrajinským študentom a ich rodinám

Študentská časť Akademického senátu TnUAD symbolicky vyjadruje spolupatričnosť a solidaritu všetkým našim ukrajinským študentom a ich rodinám, ktorí sa z dôvodu vypuknutého konfliktu ocitli vo veľmi nepriaznivej situácií.


Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

p. č. mesiacdátumčas
1.zasadnutie predsedníctva ASseptember20.09.202113.00
 zasadnutie ASseptember29.09.202113.00
2.zasadnutie predsedníctva ASoktóber18.10.202113.00
 zasadnutie  ASoktóber27.10.202114.00
3.zasadnutie predsedníctva ASnovember15.11.202113.00
 zasadnutie ASnovember24.11.202113.00
4.zasadnutie predsedníctva ASjanuár10.01.202213.00
 zasadnutie ASjanuár19.01.202213:00
5.zasadnutie predsedníctva ASmarec14.03.202213.00
 zasadnutie  ASmarec23.03.202213:00
6.zasadnutie predsedníctva ASmáj09.05.202213.00
 zasadnutie ASmáj18.05.202213.00
7.zasadnutie predsedníctva ASjún13.06.202213.00
 zasadnutie ASjún22.06.202213.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica