Facebook Youtube Instagram

Akademický senát

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD

Harmonogram zasadnutí AS TnUAD v akad. roku 2018/2019

p. č.   mesiac dátum čas
1. zasadnutie predsedníctva AS september 17.09.2018 13.30
  zasadnutie AS september 26.09.2018 13.00
2. zasadnutie predsedníctva AS november 12.11.2018 13.00
  zasadnutie  AS november 21.11.2018 13.00
3. zasadnutie predsedníctva AS január 14.01.2019 13.00
  zasadnutie AS január 23.01.2019 13.00
4. zasadnutie predsedníctva AS marec 18.03.2019 14.00
  zasadnutie AS marec 27.03.2019 13:00
5. zasadnutie predsedníctva AS máj 13.05.2019 13.00
  zasadnutie  AS máj 22.05.2019 13:00
6. zasadnutie predsedníctva AS jún 17.06.2019 13.00
  zasadnutie AS jún 26.06.2019 13.00

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica