Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 39 zákona 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhoduje o uznaní stupňa vzdelania v prípade, ak žiadateľ nadobudol vzdelanie na vysokej škole:

  • v štáte, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda (Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina, Ruská federácia, Čínska ľudová republika), alebo
  • v štáte EHEA (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko).

Ďalšie informácie o uznávaní stupňa vysokoškolského vzdelania podľa medzinárodných zmlúv záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#UznStup


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica