Facebook Youtube Instagram

Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky pre uchádzačov, ktorý nie sú našimi študentami (bez prihlasovacích údajov do AIS2):

  1. Na webovej adrese: https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/registracia sa zaregistrujte do systému a uveďte Vašu emailovú adresu, meno, priezvisko a heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 8 znakov, malé a veľké písmeno a číslo, bez medzery. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade zabudnutia hesla.
  2. Na prihlásenie do el. prihlášky https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie použite prihlasovacie údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii.
  3. Po prihlásení na ľavej strane v sekcii „Pomocník“ sa nachádza manuál, ktorý opisuje ako si zaevidovať elektronickú prihlášku. 

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky pre aktuálneho alebo končiaceho študenta (s prihlasovacími údajmi do AIS2)

  1. Na webovej adrese: https://ais2.tnuni.sk/ais/start.do  sa prihláste do AIS2-akademický informačný systém. Prihlasovacie údaje použite totožné ako pri štúdiu počas akademického roka.
  2. Vyplňte všetky údaje v prihláške. V prípade, že neviete niektorý údaj správne vyplniť, kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty. Pred vyplnením el. prihlášky odporúčame si pozrieť manuál.
  3. Ak mate prihlášku celú vyplnenú a ste si istý, že všetky zadané údaje sú správne, tak stlačte ikonu POTVRDIŤ. Týmto úkonom sa sprístupní aj možnosť tlače finálnej prihlášky v prípade, že preferujete klasickú možnosť odoslania prihlášky poštou. Tento postup neodporúčame hlavne z dôvodu možnosti zlyhania doručovacej služby a straty prihlášky.
  4. Po potvrdení el. prihlášky je Vaša prihláška ešte stále neodoslaná! Je potrebné kliknúť na bežca a kliknúť na „potvrdiť prihlášku“ a dokončiť proces odoslania prihlášky.

Pre vykonanie zmien v potvrdenej prihláške kontaktujte vaše študijné oddelenie.

Jednotlivé prílohy k prihláške na VŠ doložte podľa pokynov príslušnej fakulty/celouniverzitného pracoviska.

Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre uchádzačov, ktorý nie sú našimi študentami (bez prihlasovacích údajov do AIS2)

Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre aktuálneho alebo končiaceho študenta (s prihlasovacími údajmi do AIS2)


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica