Facebook Youtube Instagram
 • Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho finančného rámca (Multiannual Financial Framework) na roky 2021 – 2027 cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky rozpočtu EÚ. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na https://ec.europa.eu/info/consultations_sk.  Slovenskú akademickú obec zvlášť upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie. Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk. 

 • Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Dňa 18. decembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Podľa schválených stanov bola strategickým cieľom SRK koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia, teraz už ako orgán reprezentácie vysokých škôl, schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá MŠVVaŠ SR. V priebehu 25 rokov stáli na čele SRK desiati prezidenti a v súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil. V pléne Slovenskej rektorskej konferencie pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach. SRK okrem iného realizovala projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku v spolupráci s EUA. V roku...

 • Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens. Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov, vrátane najúspešnejších slovenských subjektov. TOP 3 na Slovensku z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov tvoria: Energochemica Trading a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje dva projekty získala cez 12 miliónov Eur. Najzaujímavejšou a najperspektívnejšou oblasťou, do ktorej sa univerzitní odborníci...

 • Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali v pomere 2:1 a postúpili sme do finále. Tak ako minulý rok sme súperili s hráčmi FTVŠ hrajúcimi pod hlavičkou UK Bratislava. Žiaľ tento zápas sme nevyhrali, ale skončili sme na krásnej striebornej priečke. V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, do ktorej náš tím postúpil. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený náš študent Matúš Holenda a ocenený za najviac strelených gólov jedným hráčom za jeden zápas bol tiež náš Ján Zlocha. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, je na náš tím aj...

 • Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  Uctili sme si pamiatku Alexandra Dubčeka

  V utorok 7. novembra 2017 sme si po 25-tich rokoch pripomenuli a uctili pamiatku smrti Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských i európskych politických a spoločenských dejín. Naša univerzita od roku 2002 hrdo nosí meno človeka, ktoré je známe na celom svete. Človeka, ktorý dostal šesť čestných doktorátov, okrem iného aj z našej partnerskej Univerzity v Bologni. Alexander Dubček bol ocenený okrem iných aj troma oceneniami, špeciálne za ľudské práva. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik si spolu s prorektormi, predsedom Akademického senátu a zástupcom študentov symbolicky uctili pamiatku  Alexandra Dubčeka  položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Rektor vníma spojenie Alexandra Dubčeka s Trenčianskou univerzitou ako obrovskú česť a záväzok zároveň, aby sme jeho odkaz pretavili aj do prístupu k vzdelávaniu.

Політологія – Philosophiae doctor (PhD.) - full-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною вимогою є успішне завершення програми магістра з політичних наук або еквівалентної програми. Заявник повинен показати свою здатність до самостійної дослідницької роботи та мати достатній рівень володіння англійською мовою або іншою іноземною мовою. У випадку докторантури вступні іспити будуть вимогою до абітурієнтів. Завдання вступних іспитів докторантури полягає у тому, щоб перевірити знання заявника про проблеми, що є змістом теми, обраної заявником із запропонованих тем докторської дисертації (Додаток № 1).

Заявник подає свій проект (теза дисертації) дисертації на словацькій мові і на одній зі світових мов, разом із заявкою (проект на словацькій мові може бути замінений проектом чеською мовою або іншою світовою мовою). Проект (тема докторської дисертації) у кількості 10 стандартних сторінок (на кожній мові) повинен містити:

- Пояснення та мотивація, чому заявник вирішив розробити обрану докторську дисертацію,

- Визначення основних напрямків та цілей заявника під час роботи над докторською дисертацією, а також методи, які заявник хотів би використовувати під час роботи над обраною темою докторської дисертації,

- Коротка характеристика заданих проблем, розроблених на основі довідників і джерел,

- Очікувані переваги підготовленої теми докторської дисертації для практики та подальшого розвитку теорії.

Додаткові вимоги до прийому до докторантури:

 • Заява повинна бути подана у необхідній формі для третього рівня вищої освіти (форма А3), відповідно до вимог та підписана: вона повинна містити інформацію про особу, форму навчання, навчальну програму, закінчене навчання у магістратурі;
 • Заявник не повинен писати предмети та оцінки магістерського навчання на сторінці 2;
 • У частині форми заявки має бути підписане резюме та квитанція про сплату комісії за вступні іспити, які потрібно додати на стор. 3;
 • Ми не потребуємо підтвердження про стан здоров'я для навчання в університеті;
 • Випускники кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині подають копію диплома (його не треба перевіряти), додаток до диплому та свідоцтво про державний іспит. Додаток до диплому повинен містити середнє арифметичне, вирахуване з усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині;
 • Випускники інших університетів подають підтверджену копію диплома, свідоцтва про державний іспит, додаток до диплому або свідоцтво про здані іспити. Додаток до диплому (свідоцтво про здані іспити) повинен містити середнє арифметичне, яке підраховується з оцінок усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині.  

 

У випадку подання неповних необхідних даних заявка не буде розміщена у базі даних процесу подання заявки.

Заявник може надіслати лише одну заявку на програму політології та позначити лише одну форму навчання (внутрішня чи зовнішня).

Приймальна комісія оцінює результат вступного іспиту на непублічній зустрічі. Якщо заявники беруть участь у вступних іспитах, приймальна комісія приймає рішення щодо розміщення кожного кандидата на підставі успіху. Рішення про прийняття або неприйняття буде направлено заявнику поштою не пізніше ніж через 30 днів після вступного іспиту.

Інформація про програму навчання:

Теоретичні знання

Випускник цієї навчальної програми:

 • поглиблює теоретичні знання з теорії політики, теорії міжнародних відносин та поглиблює свої знання з ключових політичних понять
 • поглиблює свої знання з методології політології
 • зможе проводити самостійну наукову роботу

 

Практичні знання та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб:

 • аналізувати процеси, що відбуваються в міжнародній, європейській та світовій політиці
 • називати тенденції в сучасній політичній науці та політичній теорії, займати критичну позицію
 • характеризувати та аналізувати соціальні виклики та проблеми, що стоять перед суспільством 21 століття, і пропонувати та впроваджувати рішення
 • займати професійну позицію щодо ключових тем міжнародних відносин
 • передбачати та моделювати майбутні сценарії соціального розвитку

 

Додаткові знання, вміння та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб 

 • спілкуватися англійською або іншою мовою вільно та на професійному рівні

 

Практика:

Випускник навчальної програми «Політологія» на третьому рівні навчання отримає всі необхідні навички, знання та вміння, щоб знайти роботу у галузі, яку він обрав.

Випускник матиме адекватний теоретичний погляд на досліджувані проблеми і зможе проводити незалежну дослідницьку роботу. Випускник отримає знання про поточний стан наукових знань у даній науковій дисципліні.

У той же час план навчання розвиває спілкування, презентаційні та мовні навички кожного випускника.

Програми навчальних предметів призначені для розвитку критичного мислення кожного випускника, основою якого є відповідна база знань студентів.

З вищесказаного очевидно, що випускник застосує свій професійний досвід як фахівця з політичних та соціальних процесів у наступних напрямках:

 • державна служба та самоврядування,
 • ЗМІ,
 • агентства, що спеціалізуються на дослідженні громадської думки та маркетингових дослідженнях,
 • некомерційна діяльність,
 • міжнародні організації, а також академічна та наукова сфери.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica