Facebook Youtube Instagram
 • Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  V dnešných dňoch uplynie dvanásť mesiacov od spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho rámcového programu Horizont 2020. Projekt je unikátny v tom, že sa nezameriava na riešenie konkrétnej vedeckej úlohy, ale jeho cieľom je komplexná organizačno - personálna transformácia jestvujúceho pracoviska na výskumný inštitút, ktorý dokáže v kontexte Európskej Únie spĺňať kritériá excelentného výskumu v oblasti sklárskych vied a technológií. Tento ambiciózny projekt realizujú vedci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v úzkej spolupráci s členmi konzorcia projektu, ktorými sú popredné európske inštitúcie v oblasti sklárskych vied a technológií z Nemecka (Friedrich – Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a Friedrich-Schiller Universität Jena), Španielska (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a Talianska (Universita degli Studi di Padova). Prvý rok projektu sa dá charakterizovať ako budovanie základov, od ktorých sa bude rozvíjať ďalšia činnosť Centra. Zásadným spôsobom sa rozšírili personálne kapacity pracoviska a vytvorili sa organizačné štruktúry Centra. Osobitnú...

 • Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho finančného rámca (Multiannual Financial Framework) na roky 2021 – 2027 cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky rozpočtu EÚ. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na https://ec.europa.eu/info/consultations_sk.  Slovenskú akademickú obec zvlášť upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie. Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk. 

 • Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Dňa 18. decembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Podľa schválených stanov bola strategickým cieľom SRK koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia, teraz už ako orgán reprezentácie vysokých škôl, schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá MŠVVaŠ SR. V priebehu 25 rokov stáli na čele SRK desiati prezidenti a v súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil. V pléne Slovenskej rektorskej konferencie pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach....

 • Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens. Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov, vrátane najúspešnejších slovenských subjektov. TOP 3 na Slovensku z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov tvoria: Energochemica Trading a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje dva projekty...

 • Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali v pomere 2:1 a postúpili sme do finále. Tak ako minulý rok sme súperili s hráčmi FTVŠ hrajúcimi pod hlavičkou UK Bratislava. Žiaľ tento zápas sme nevyhrali, ale skončili sme na krásnej striebornej priečke. V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, do ktorej náš tím postúpil. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený náš študent Matúš Holenda a ocenený za najviac strelených gólov...

Other countries

1. step: Submitting an application for study:

The applicant shall provide:

 1. filled application for study form Opens external link in new windowhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie;
  (an email address is required to facilitate further communication);

 2. proof of payment of the fee for the admission procedure (may be from internet banking);
  The fee for the admission procedure must be paid to the Treasury account:
  IBAN: SK 1381800000007000065375,
  SWIFT: SPSRSKBA,
  Variable symbol: see the table below,
  Specific symbol: Birth number of the applicant, without a slash (/).
  You are advised to include the name and surname of the applicant in the report to the recipient.

  Faculty Fee Variable symbol
  Faculty of Social and Economic Relations 34 € 10602
  Faculty of Special Technology 25 € 10302
  Faculty of Industrial Technologies 17 € 10502
  Faculty of Healthcare 60 € 10902
  Department of Political Science 35 € 19002
  FunGlass, VILA – Joint Glass Centre 35 € 19024


 3. the decision on recognition of the education certificate (not later than the date of enrollment). (See the steps to get it below)

Send these documents to:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911  Trenčín


2. step: Temporary stay for study purposes for students / PhD students

Third-country students who are planning to stay in Slovakia for more than 90 days have to request
a temporary stay for study purposes. The application is submitted personally either abroad at the Slovak Opens external link in new windowEmbassy /Consulate territorially competent for the foreign country or in Slovakia at the relevant foreigners' police department.

The applicant shall provide:

 1. Filled „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu" (which means Request for a Temporary Stay; it must be filled out in Slovak);
 2. 2 current face photos 3 x 3.5 cm;
 3. a valid travel document (only for viewing);
 4. a document proving the purpose of the stay - confirmation of the school on admission to study (in Slovak);
 5. a document in the Slovak language proving sufficient financial security during the stay - a statement of the balance on the bank account held in the name of the third-country national;
 6. Extract from the Criminal Record, apostilled or superlegalised, from the country of residence of the foreigner and from every country where the foreigner has stayed for more than 90 days in the last 3 years during 6 consecutive months; each extract must be subsequently officially translated into Slovak by Slovak court translator (list of court translators can be found at Opens external link in new windowhttp://jaspi.justice.gov.sk );
 7. Foreigners who are going to study at college do not provide accommodation.

None of these documents may be older than 90 days.
Fees: EUR 4.50 for issuing a residence card
The personnel of the foreigners' police department communicate exclusively in Slovak. Therefore, we recommend those who do not speak Slovak to come to the foreigners' police department in the company of someone who does speak Slovak. 

Address of the Foreigners' police department in Trenčín:
Odbor cudzineckej polície Trenčín
Jilemnického 2, Trenčín 911 01
Tel: +421-96120-3233
Fax: +421-96120-3209 

If a temporary residence permit is granted, within 30 days of the receipt of the residence document, it is necessary to provide the foreign police department with a proof of medical examination confirming that the person concerned does not suffer from a disease threatening public health. . The proof of health check must not be older than 30 days and can only be obtained in selected Slovak Opens external link in new windowhealthcare facilities.


3. step: Recognition of full secondary education or full secondary vocational education for the purpose of continuing in study

An applicant who has successfully completed secondary education or full secondary vocational education in EU Member State or a third country is required to submit a decision on the recognition of an education certificate in order to continue the bachelor study at the Trenčín Univerzity Alexander Dubček (hereinafter referred to as TnUAD).

Recognition of an education certificate, which is a certificate of evidence of a school-leaving examination issued by a recognized secondary school in another Member State or a third country, is decided by the district office in the seat of the region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education which, according to the state educational program, is required in the Slovak Republic.

The applicant shall provide:

 1. request for recognition of a document;
 2. a copy of the identity document;
 3. a certified copy of a certificate of completed education - a translation into Slovak language must be made by a court interpreter;
 4. statement of completed subjects and completed exams;
 5. confirmation from a recognized secondary school on the scope of practical training (for secondary vocational education or full secondary vocational education);
 6. verification of the authenticity of the signatures and of the stamp of the school on the certificate of completion of education by the authorities of the state of origin responsible for its verification;
 7. proof of payment of the administrative fee 30 euros.

Uvedené dokumenty zašle na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor školstva
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica