Технологія спеціального машинобудування - Inžinier (Ing.) - part-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основні критерії вступу на другий рівень навчальної програми «Технологія спеціального машинобудування» включають завершення програми навчання рівня I за програмою «Технологія спеціального машинобудування», «Механічні прилади у спеціальних технологіях» або подібної програми навчання.

Інформація про програму навчання:

 

Випускники магістерської програми «Технологія спеціального машинобудування» мають можливість застосувати отримані теоретичні знання у наступних галузях:  Проектування та виготовлення компонентів та вузлів підвищеної оборонної здатності, розробка захисних та мобільних технологій, суперконструкцій (армійські підрозділи, поліція, служби порятунку, житлово-комунальні господарства, тощо), застосування найсучасніших матеріалів, технологій та спеціальних матеріалів у військових технологіях, організаціях забезпечення, керування і контролю, виробництві та контролі якості, надійності високого рівня на всіх етапах життєвого циклу військової техніки.

Випускники магістерської програми «Технологія спеціального машинобудування» можуть працювати у державних і приватних секторах машинобудування, які займаються дослідженнями, проектуванням, розробкою, виробництвом, монтажем, застосуванням та ліквідацією технологій, особливо військової техніки у компаніях-постачальниках, клієнтах та користувачах технології, в армії, поліції, службах порятунку, комунальних та інших сферах, котрі є перспективними для машинобудівної галузі.

Основні критерії для вступу у програму підготовки до рівня II в галузі «Технології та матеріали машинобудуванні» включають в себе завершення програми навчання з матеріалознавства або аналогічних навчальних програм на рівні І.


I. YEARsubject area:  5.2.1. ENGIneeringStudy program:  Special Mechanical Engineering TechnologyForm of study:  part-time

CodeCourse TitleCreditsNumber of hours per weekExamination
WSSSWSSS
Compulsory subjects
ŠST/I/3-15/eDegradation processes and limit conditions of materials 14 2-0-1 s
ŠST/I/4-38/eHydraulic and pneumatic componenets and circuits   4 2-0-1 s
ŠST/I/1-44/eExterior ballistics  4 2-1-0 s
ŠST/I/4-06/eApplied Mathematics 3 2-0-1 z
ŠST/I/4-23/eApplied Mechanics 2 1-1-0 z
ŠST/I/4-59/eCAE Methods in the Practice of Design  2 0-0-2 z
ŠST/I/1-45/eInterior balistics  4 2-1-0s
ŠST/I/1-65/eMechanics of special mobile equipment movement  4 2-1-0s
ŠST/I/3-51/eDesigning production processes 1 4 2-0-1s
ŠST/I/4-58/eFinite Element Method 2 1-0-1z
ŠST/I/4-56/eComputer-assisted design II   3 0-0-2z
Total19179-2-57-2-4 
 
Compulsory optional subjects
ŠST/I/3-28/eTheory of forming 13 1-0-1 z
ŠST/I/3-26/eTheory of Casting 3 1-0-1 z
ŠST/I/3-14/eConstructional materials in special technology 1 3 2-0-1z
ŠST/I/3-27/eTheory of welding 1 3 2-0-1z
ŠST/I/3-29/eTheory aside 1 3 2-0-1z
ŠST /I/2-20/eDependability of machines and equipment  3 2-0-1z
Optional subjects
ŠST/I/1-09/eTechnical foreign language 12 0-2-0 z

Examination:z – credit s – exam, 1 Lectured in English and Slovak language


II.yearsubject area:  5.2.1. ENGIneeringStudy program:  Special Mechanical Engineering TechnologyForm of study:  part-time

CodeCourse titleCreditsNumber of hours perper weekExamination
WSSSWSSS
Compulsory subjects
ŠST/I/1-46/eTube weapons 5 2-2-0 s
ŠST/I/1-66/eConstruction of special mobile technology I  5 2-0-2 s
ŠST/I/2-21/eModeling and Simulation 4 2-0-2 s
ŠST/I/3-30/eTheory of assembly and disassembly 14 2-0-1 s
ŠST/I/4-28/eDynamical systems theory   4 2-0-1s
ŠST/I/1-47/eMeasurements and testing of equipment  4 2-0-1s
ŠST/I/2-46/eLogistics 1 5 2-2-0s
ŠST/I/1-48/eConstruction and  design of weapons    5 2-0-2s
ŠST/I/1-67/eConstruction of special mobile technology II   5 2-0-2s
Total18238-2-510-2-6 
 
Compulsory optional subjects
ŠST/I/1-12/eTheory of experiment   *2 1-0-1 z
ŠST/I/4-57/eComputer-assisted design III  2 0-0-2 z

Examination:z – credit s – exam, 1 Lectured in English and Slovak language


III. yearsubject area:  5.2.1. ENGIneeringStudy program:  Special Mechanical Engineering TechnologyForm of study:  part-time 

CodeCourse titleCreditsNumber of hoursper weekExamination
WSSSWSSS
Compulsory subjects
ŠST/I/2-22/eQuality Management 15 2-0-2 s
ŠST/I/2-23/eDiagnostics of Machinery and equipment  5 2-0-2 s
ŠST/I/1-85/eElectronics Systems of Special Mobile Technology  **4 2-0-2 s
ŠST/I/1-10/eDiploma project 5 0-0-2 z
ŠST/I/4-48/eOptimization of Design    4 2-0-1s
ŠST/I/1-49/eManufacture, testing and storage of ammunition 3 0-2-1z
Predmety štátnej skúšky     
ŠST/I/1-11/eDiploma Thesis  7 0-0-3s
ŠST/I/1-51/eSpecial technology  construction and design   1  s
ŠST/I/3-42/eDegradation processes and limit conditions of construction materials   1  s
Total19166-0-82-2-5 

Examination:z – credit s – exam, 1 Lectured in English and Slovak language