Людські ресурси та управління персоналом – Philosophiae doctor (PhD.) - full-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною умовою для вступу до докторантури в програму третього ступеня «Людські ресурси та управління персоналом» є завершення навчальної програми другого ступеня університетського навчання 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» або другого ступеня в одній з навчальних програм з системи навчальних програм 3.3 «Економіка та менеджмент».

Кандидати відбираються на підставі результатів співбесіди з приймальними комісіями відповідно до перевірених знань заявників у галузі навчання, а також здатності заявника пояснити приймальному комітету зміст, методи рішення, структуру та очікувані результати обраної дисертації. Приймальна комісія обере кандидатів, які будуть найкращими для навчання на третьому ступені.

Частиною співбесіди є презентація підготовленого проекту дисертації (приблизно 15 сторінок, 1 сторінка анотації на міжнародній мові) до комітету та наукових обговорень відповідно до опублікованих тез до теми програми навчання «Людські ресурси та управління персоналом».

Інформація про програму навчання:

Спеціалізація випускника 3-го ступня навчальної програми «Людські ресурси та управління персоналом» у галузі вивчення 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» включає набір знань та досвід в галузі людських ресурсів та управління персоналом. Випускник отримує знання про сучасний стан наукових знань в галузі теорії та практики управління людськими ресурсами та персоналом, які базуються на власних наукових дослідженнях та самостійній творчій діяльності. Випускник здатний самостійно працювати, вивчати, виявляти, аналізувати та уточнювати проблеми в теорії та практиці управління людськими ресурсами та персоналом, шукати та застосовувати адекватні способи їх вирішення. Випускник має всебічні, глибокі та спеціальні знання про управління людськими ресурсами та кадрову діяльність, випускник визнає наукові методи дослідження. Випускник має можливість розробляти відповідні знання про процеси управління та генерувати нові знання з питань управління людськими ресурсами та персоналом через наукову діяльність. Випускник також може створювати ефективні системи управління людськими ресурсами у великих організаціях. Випускник отримає передумови для застосування в галузі досліджень, розробки та управління людськими ресурсами в навчальних, консультативних, кадрових консультаційних департаментах та галузях виробничих організацій, державного управління та органів місцевого самоврядування. Крім того, випускники вміють підтримувати сучасний рівень знань в галузі досліджень, управління та розвитку людських ресурсів та сприяти власному професійному розвитку.

Випускник 3 ступня 3.3.14 «Людські ресурси та управління персоналом» отримує такі знання і навички:

·         методологія та методи наукової роботи,

·         здатність досліджувати, аналізувати та створювати нові знання,

·         здатність застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності,

·         вміння представити та обгрунтувати результати своєї роботи іноземною мовою.

Випускники можуть працювати на посадах вчених в університетах, науково-дослідних установах, у керівництві виробничими підприємствами, державними, громадськими та іншими організаціями.


1st academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
1 Microeconomic and Macroeconomic Theories 2/2 x     10
2 Strategic Human Resource Management 2/2 x     10
3 Methodology of Scientific Work 2/2 x     10
4 Presenting Scientific Research in a foreign language 2/2 x     5
5 Managerial Economics     2/2 x 10
Compulsory optional courses
6 Compulsory optional course  I.     2/2 x 5
7 Compulsory optional course  II.     2/2 x 5
Compulsory optional courses
1 Trends in the Labour Market  and Employment Strategy Development
2 Human Resources Education and Development
3 Personnel Cost Management in an Organization
4 Change Management
5 Social and Psychological Aspects in Personnel Management
6 Strategic Management in Organizations
7 Managerial Communication
8 Quantitative Analyses in Personnel Management

  2nd academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
8 Dissertation Examination   x 15

  3rd academic year – the 3rd degree of study (PhD. degree)  

S U B J E C T Hours/Weekly Credits
Winter Term Summer Term
No. Name L/S Exam L/S Exam
Compulsory courses  
8 Defense of the dissertation   x 10