Політологія – Philosophiae doctor (PhD.) - part-time

Вимоги до абітурієнтів:

Основною вимогою є успішне завершення програми магістра з політичних наук або еквівалентної програми. Заявник повинен показати свою здатність до самостійної дослідницької роботи та мати достатній рівень володіння англійською мовою або іншою іноземною мовою. У випадку докторантури вступні іспити будуть вимогою до абітурієнтів. Завдання вступних іспитів докторантури полягає у тому, щоб перевірити знання заявника про проблеми, що є змістом теми, обраної заявником із запропонованих тем докторської дисертації (Додаток № 1).

Заявник подає свій проект (теза дисертації) дисертації на словацькій мові і на одній зі світових мов, разом із заявкою (проект на словацькій мові може бути замінений проектом чеською мовою або іншою світовою мовою). Проект (тема докторської дисертації) у кількості 10 стандартних сторінок (на кожній мові) повинен містити:

- Пояснення та мотивація, чому заявник вирішив розробити обрану докторську дисертацію,

- Визначення основних напрямків та цілей заявника під час роботи над докторською дисертацією, а також методи, які заявник хотів би використовувати під час роботи над обраною темою докторської дисертації,

- Коротка характеристика заданих проблем, розроблених на основі довідників і джерел,

- Очікувані переваги підготовленої теми докторської дисертації для практики та подальшого розвитку теорії.

Додаткові вимоги до прийому до докторантури:

 • Заява повинна бути подана у необхідній формі для третього рівня вищої освіти (форма А3), відповідно до вимог та підписана: вона повинна містити інформацію про особу, форму навчання, навчальну програму, закінчене навчання у магістратурі;
 • Заявник не повинен писати предмети та оцінки магістерського навчання на сторінці 2;
 • У частині форми заявки має бути підписане резюме та квитанція про сплату комісії за вступні іспити, які потрібно додати на стор. 3;
 • Ми не потребуємо підтвердження про стан здоров'я для навчання в університеті;
 • Випускники кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині подають копію диплома (його не треба перевіряти), додаток до диплому та свідоцтво про державний іспит. Додаток до диплому повинен містити середнє арифметичне, вирахуване з усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині;
 • Випускники інших університетів подають підтверджену копію диплома, свідоцтва про державний іспит, додаток до диплому або свідоцтво про здані іспити. Додаток до диплому (свідоцтво про здані іспити) повинен містити середнє арифметичне, яке підраховується з оцінок усіх закінчених предметів, а сертифікат про державний іспит повинен містити середнє арифметичне оцінок усіх предметів та захисту дипломної роботи. Випускники надсилатимуть усі ці документи до офісу кафедри політології Університету Олександра Дубчека в Тренчині.  

 

У випадку подання неповних необхідних даних заявка не буде розміщена у базі даних процесу подання заявки.

Заявник може надіслати лише одну заявку на програму політології та позначити лише одну форму навчання (внутрішня чи зовнішня).

Приймальна комісія оцінює результат вступного іспиту на непублічній зустрічі. Якщо заявники беруть участь у вступних іспитах, приймальна комісія приймає рішення щодо розміщення кожного кандидата на підставі успіху. Рішення про прийняття або неприйняття буде направлено заявнику поштою не пізніше ніж через 30 днів після вступного іспиту.

Інформація про програму навчання:

Теоретичні знання

Випускник цієї навчальної програми:

 • поглиблює теоретичні знання з теорії політики, теорії міжнародних відносин та поглиблює свої знання з ключових політичних понять
 • поглиблює свої знання з методології політології
 • зможе проводити самостійну наукову роботу

 

Практичні знання та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб:

 • аналізувати процеси, що відбуваються в міжнародній, європейській та світовій політиці
 • називати тенденції в сучасній політичній науці та політичній теорії, займати критичну позицію
 • характеризувати та аналізувати соціальні виклики та проблеми, що стоять перед суспільством 21 століття, і пропонувати та впроваджувати рішення
 • займати професійну позицію щодо ключових тем міжнародних відносин
 • передбачати та моделювати майбутні сценарії соціального розвитку

 

Додаткові знання, вміння та навички

Випускник буде мати кваліфікацію, щоб 

 • спілкуватися англійською або іншою мовою вільно та на професійному рівні

 

Практика:

Випускник навчальної програми «Політологія» на третьому рівні навчання отримає всі необхідні навички, знання та вміння, щоб знайти роботу у галузі, яку він обрав.

Випускник матиме адекватний теоретичний погляд на досліджувані проблеми і зможе проводити незалежну дослідницьку роботу. Випускник отримає знання про поточний стан наукових знань у даній науковій дисципліні.

У той же час план навчання розвиває спілкування, презентаційні та мовні навички кожного випускника.

Програми навчальних предметів призначені для розвитку критичного мислення кожного випускника, основою якого є відповідна база знань студентів.

З вищесказаного очевидно, що випускник застосує свій професійний досвід як фахівця з політичних та соціальних процесів у наступних напрямках:

 • державна служба та самоврядування,
 • ЗМІ,
 • агентства, що спеціалізуються на дослідженні громадської думки та маркетингових дослідженнях,
 • некомерційна діяльність,
 • міжнародні організації, а також академічна та наукова сфери.