Катедра за политички науки

Назив на академската програма: Степен на студии: Стекната квалификација: Период на студирање: Јазик на студии Времетраење на студиите (години):
Политички науки I дипломска титула (Bc.) редовно словачки/англиски 3
Политички науки I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки/англиски3
Политички науки I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки/англиски4
Политички науки II магистерска титула (Mgr.) редовно словачки/англиски 2
Политички науки II магистерска титула (Mgr.) вонредно словачки/англиски2
Политички науки II магистерска титула (Mgr.) вонредно словачки/англиски3
Политички науки III докторска титула (PhD.) редовно словачки/англиски 3
Политички науки III докторска титула (PhD.) вонредно словачки/англиски 4