Факултет за здравствена заштита

Назив на академската програма: Степен на студии: Стекната квалификација: Период на студирање: Јазик на студии Времетраење на студиите (години):
Физиотерапија I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Физиотерапија I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки3
Физиотерапија I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки4
Лабораториска медицина I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Лабораториска медицина I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки3
Лабораториска медицина I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки4
Медицинска нега I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Јавно здравство I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Јавно здравство I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки3
Јавно здравство I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки4
Медицинска нега II магистерска титула (Mgr.) редовно словачки 2
Физиотерапија IIмагистерска титула (Mgr.) редовнословачки2