Факултет за специјална технологија

Назив на академската програма: Степен на студии: Стекната квалификација: Период на студирање: Јазик на студии Времетраење на студиите (години):
Одржување и поправка на возила I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Специјална технологија на машинско инженерство I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Специјална технологија на машинско инженерство II. магистерска титула (Ing.) редовно словачки 2
Одржување и поправка на специјална мобилна технологија II. магистерска титула (Ing.) редовно словачки 2
Технологии и материјали на машинско инженерство III. докторска титула (PhD.) редовно словачки 3
Технологии и материјали на машинско инженерство III. докторска титула (PhD.) вонредно словачки 4