Факултет за општествени и економски односи

Назив на академската програма: Стекната квалификација: Период на студирање: Јазик на студии Времетраење на студиите (години):
Јавна администрација дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Јавна администрација дипломска титула (Bc.) вонредно словачки3
Јавна администрација дипломска титула (Bc.) вонредно словачки4
Управување со човечки ресурси и персонал дипломска титула (Bc.) редовно словачки3
Управување со човечки ресурси и персонал дипломска титула (Bc.) вонредно словачки3
Управување со човечки ресурси и персонал дипломска титула (Bc.) вонредно словачки4
Управување со човечки ресурси и персонал магистерска титула (Ing.) вонредно словачки/англиски3
Управување со човечки ресурси и персонал магистерска титула (Ing.) редовно словачки/англиски2
Управување со човечки ресурси и персонал магистерска титула (Ing.) вонредно словачки/англиски 2
Управување со човечки ресурси и персонал докторска титула (PhD.) редовно словачки 3
Управување со човечки ресурси и персонал докторска титула (PhD.) вонредно словачки 4