Факултет за индустриски технологии

Назив на академската програма: Степен на студии: Стекната квалификација: Период на студирање: Јазик на студии Времетраење на студиите (години):
Материјално инженерство I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Материјално инженерство I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки 4
Материјално инженерство со помош на компјутери I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Материјално инженерство со помош на компјутери I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки 4
Текстилна технологија и дизајн I дипломска титула (Bc.) редовно словачки 3
Текстилна технологија и дизајн I дипломска титула (Bc.) вонредно словачки 4
Материјално инженерство II магистерска титула (Ing.) редовно словачки 2
Материјално инженерство II магистерска титула (Ing.) вонредно словачки 3
Материјали III докторска титула (PhD.) редовно словачки/англиски 3
Материјали III докторска титула (PhD.) вонредно словачки/англиски 4