Medicinska sestra - tehničar - Bakalár (Bc.) - part-time

Uslovi za prijem:

Osnovni uslov za prijem je završni ispit srednje škole. Dodatni uslov za prijem je uspešno rešavanje prijemnog ispita – ispita iz biologije u razmerama gradiva srednjoškolskih predmeta.

Informacije o studijskom programu:

Diplomac bačelor programa medicinske sestre - tehničara je zdravstveni radnik koji ima profesionalnu kompetenciju za pružanje medicinske nege. Diplomci studijskog programa za medicinske sestre - tehničare mogu da zadovolje zahteve discipline koja integriše u sebi teorije nege sa naučnim znanjem iz drugih disciplina neophodnih za pružanje usluga javnog zdravstva u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji, kao i u brizi o pacijentima, rehabilitaciji i naknadnoj nezi. Diplomac je dodatno sposoban da pruža zdravstvenu negu pojedincima, porodicama, grupama ili zajednicama, bilo zdravima ili obolelima i da doprinosi dobrom zdravlju, lečenju ili miru i dostojanstvu umiranja i smrti. Diplomac je u stanju da kritički razmišlja i radi sa rezultatima verodostojnih istraživanja.

Diplomac studijskog programa za medicinske sestre i tehničare na nezavisan i samostalan način obezbeđuje metodama procesa nege zdravstvenu negu – preventivnu, palijativnu, kurativnu, rehabilitacionu ili pomoćnu – pojedincima, porodicama i grupama. On/ona održava i podržava optimalno zdravstveno stanje pojedinaca, porodica, grupa i zajednica u različitim situacijama koje zahtevaju zdravstvenu negu, uspostavlja aktivno učešće pojedinaca, porodica, grupa i zajednica u procesu održavanja i promovisanja zdravlja, lečenja i nege, prati potražnju za uslugama nege, uključujući obrazovanje za pojedince, porodice i grupe i obezbeđuje maksimalan kvalitet u skladu sa principima etike i prava pacijenata sa naglaskom na maksimalni kvalitet i efikasnost. Diplomac ima preduslove za dalje studiranje na univerzitetu, ili u oblasti specijalizovanog i kontinuiranog obrazovanja.