Fakultet društvenih i ekonomskih odnosa

Naziv studijskog programa: Stečena kvalifikacija Godina studija: Jezik studija Dužina studija (u godinama)
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Bakalár (Bc.) redovne studije Slovački 3
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Bakalár (Bc.) vanredne studije Slovački3
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Bakalár (Bc.) vanredne studije Slovački4
Javna uprava Bakalár (Bc.) redovne studije Slovački 3
Javna uprava Bakalár (Bc.) vanredne studije Slovački3
Javna uprava Bakalár (Bc.) vanredne studije Slovački4
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Inžinier (Ing.) redovne studije Slovački/engleski2
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Inžinier (Ing.) vanredne studije Slovački/engleski 2
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Inžinier (Ing.) vanredne studije Slovački/engleski3
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Philosophiae doctor (PhD.) redovne studije Slovački 3
Ljudski resursi i upravljanje kadrovima Philosophiae doctor (PhD.) vanredne studije Slovački 4