Elektronická prihláška

Pokyny na podanie elektronickej prihlášky pre uchádzačov:

(V prípade registrácie prostredníctvom už evidovaného e-mailu, použi zabudnuté heslo.)

  1. Zaregistruj sa. (Odporúčame použiť aktuálny e-mail pre prípadnú komunikáciu s univerzitou alebo pri zabudnutí hesla.)
  2. Aktivuj si používateľské konto cez doručený e-mail.
  3. Prihlás sa.
  4. Vyber si študijný program.
  5. Vyplň a potvrď elektronickú prihlášku. (Ak má status Uložená, čakaj na spracovanie študijným oddelením. V prípade potreby vykonať zmenu v prihláške kontaktuj študijné oddelenie fakulty.)
  6. Doplň prílohy.
  7. Uhraď poplatok za prijímacie konanie.

Videonávod

Viac informácií o podmienkach prijatia, prijímacej skúške, termínoch a poplatkoch nájdeš na www.tnuni.sk/uchadzaci.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica