Elektronická prihláška

Pokyny na podanie prihlášky pre nových a existujúcich používateľov AIS bez platného štúdia:

 1. Zaregistrujte sa do systému, uveďte Vašu emailovú adresu, meno, priezvisko a heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 8 znakov, malé a veľké písmeno a číslo, bez medzery. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade zabudnutia hesla.
 2. Prihláste sa pomocou údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii.
 3. Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky.
 4. Pre vykonanie zmien v potvrdenej prihláške kontaktujte vaše študijné oddelenie.
 5. Jednotlivé prílohy k prihláške na VŠ doložte podľa pokynov príslušnej fakulty alebo celouniverzitného pracoviska.

Viac informácií o podmienkach prijatia, prijímacej skúške, termínoch a poplatkoch nájdete na www.portalvs.sk.

Pokyny na podanie prihlášky pre aktuálnych používateľov AIS s neukončeným štúdiom:

 1. Prihláste sa  do AIS-2. Prihlasovacie údaje použite totožné ako pri štúdiu počas akademického roka.
 2. Vyplňte všetky údaje v prihláške. V prípade, že neviete niektorý údaj správne vyplniť, kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty. Pred vyplnením el. prihlášky odporúčame si pozrieť manuál.
 3. Ak mate prihlášku celú vyplnenú a ste si istý, že všetky zadané údaje sú správne, tak kliknite na „potvrdiť“Týmto úkonom sa sprístupní aj možnosť tlače finálnej prihlášky v prípade, že preferujete klasickú možnosť odoslania prihlášky poštou. Tento postup neodporúčame hlavne z dôvodu možnosti zlyhania doručovacej služby a straty prihlášky.
 4. Po potvrdení el. prihlášky je Vaša prihláška ešte stále neodoslaná! Je potrebné kliknúť na bežca a kliknúť na „potvrdiť prihlášku“ a dokončiť proces odoslania prihlášky.
 5. Pre vykonanie zmien v potvrdenej prihláške kontaktujte vaše študijné oddelenie.
 6. Jednotlivé prílohy k prihláške na VŠ doložte podľa pokynov príslušnej fakulty alebo celouniverzitného pracoviska.

Viac informácií o podmienkach prijatia, prijímacej skúške, termínoch a poplatkoch nájdete na www.portalvs.sk.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica