Zdravotníctvo

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Bakalárske štúdium (Bc.) - 3 roky

Bakalárske štúdium (Bc.) - 4 roky

 

Magisterské štúdium (Mgr.) - 2 roky

Magisterské štúdium (Mgr.) - 3 roky