Facebook Youtube Instagram

Strojárstvo a automotive

Absolvent I stupňa má komplexné vedomosti z  riadiacich systémov v špeciálnej technike. Získa potrebné znalosti  z používania automatizačnej a výpočtovej techniky v oblasti technickej prípravy výroby, riadenia technologických procesov a konštruovania špeciálnej techniky. Ovláda riešenie konštrukčných úloh a spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov. Pozná základné a špecifické materiály používané v konštrukcii špeciálnej techniky, vybrané technológie a technologické postupy vo výrobe špeciálnej techniky. Absolvent nájde uplatnenie v oblasti automatizácie strojárenského priemyslu a príbuzných odvetví, v ktorých sa realizuje aplikovanie automatizačnej techniky v procese projektovania, konštruovania, výroby a používania  špeciálnej techniky. Súčasne bude schopný pracovať v oblasti tvorby systémov s využitím automatizačnej techniky, informačných technológií a robotiky. Absolvent je tiež schopný sa uplatniť pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológ, konštruktér výrobných nástrojov a dielcov špeciálnej techniky.