Spoločensko politické štúdiá

Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie
Študentská 2
911 50  Trenčín
http://tnuni.sk

 

Študijná referentka
Mgr. Katarína Hrnčárová
Tel.: 032/7400 911
email: katarina.hrncarova@tnuni.sk

 

Zástupca vedúceho katedry politológie pre pedagogiku, vedu a výskum
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
Tel.: 032/7400 906
email: marcel.lincenyi@tnuni.sk